Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Pomôžte našej organizácii s darovaním! Všetky dary idú priamo pre prospešnú vec.

Koľko by ste chceli darovať? Ako prispievateľa do Pán Občana Vás ubezpečujeme, že váš dar ide priamo na podporu aktivity.

Kto dnes dáva?
Tieto informácie nikdy nebudeme zdieľať s nikým.
Personal Info

Billing Details

Platba na bankový účet:

Zdravá planéta
IBAN: SK72 8330 0000 0024 0223 7165
Číslo účtu: 2402237165 / 8330

Terms
Chystáte sa darovať:
Zhrnutie darovania
Čiastka na úhradu
Frekvencia darov
Jednorázovo
Celkom

Donation Total: 10€