Pomôžte nám zachrániť našu krásnu planétu

Pripoj sa

Máme moc ovplyvniť našu budúcnosť, urobme s tým niečo.

Naše najvyššie priority

Vodný ekosystém

Vodný ekosystém patrí k významným zložkám životného prostredia a výrazne vplýva na okolitú prírodu.

Zdravie

Na zdravie človeka má vplyv viacero faktorov, ktoré ovplvňujú náš imunitný systém.

Energia

Obnoviteľné zdroje energie ako je slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny a geotermálne teplo predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú.

Lesy

Lesy ozdravujú naše životné prostredie, svojim pôsobením na klímu, čistotu ovzdušia, čistotu a kolobeh vody v prírode, na ochranu pôdy, nadobúdajú čoraz väčší význam.

Chcem podporiť

Napíšte nám

    Pin It on Pinterest

    Share This